Video

6. Agnus Dei, Coronation Mass. W.A. Mozart.

6. Agnus Dei, Missa de la Coronació. W.A. Mozart. Coral de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la Orquestra de la Universitat de Barcelona – 6. Agnus Dei, Misa de la Coronación. W.A. Mozart. Coro del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona con la Orquesta de la Universidad de Barcelona

Video

5. Benedictus, Coronation Mass. W.A. Mozart

5. Benedictus, Missa de la Coronació. W.A. Mozart. Coral de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la Orquestra de la Universitat de Barcelona – 5. Benedictus, Misa de la Coronación. W.A. Mozart. Coro del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona con la Orquesta de la Universidad de Barcelona

Video

4. Sanctus, Coronation Mass. W.A. Mozart.

4. Sanctus, Missa de la Coronació. W.A. Mozart. Coral de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la Orquestra de la Universitat de Barcelona – 4. Sanctus, Misa de la Coronación. W.A. Mozart. Coro del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona con la Orquesta de la Universidad de Barcelona

Video

3. Credo, Coronation Mass. W.A. Mozart

3. Credo, Missa de la Coronació. W.A. Mozart. Coral de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la Orquestra de la Universitat de Barcelona – 3. Credo, Misa de la Coronación. W.A. Mozart. Coro del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona con la Orquesta de la Universidad de Barcelona

Video

2. Gloria, Coronation Mass. W.A. Mozart

2. Glòria, Missa de la Coronació. W.A. Mozart. Coral de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la Orquestra de la Universitat de Barcelona – 2. Gloria, Misa de la Coronación. W.A. Mozart. Coro del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona con la Orquesta de la Universidad de Barcelona

20

Video

1. Kyrie, Coronation Mass. W.A. Mozart

1. Kyrie, Missa de la Coronació. W.A. Mozart. Coral de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona amb la Orquestra de la Universitat de Barcelona – 1. Kyrie, Misa de la Coronación. W.A. Mozart. Coro del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona con la Orquesta de la Universidad de Barcelona