ONE DAY MORE

ONE DAY MORE UN DIA MÉS
One day more! Another day, another destiny. This never-ending road to Calvary These men who seem to know my crime Will surely come a second time.
One day more
I did not live until today. How can I live when we are parted? One day more Tomorrow you’ll be worlds away And yet with you, my world has started! One more day all on my own. Will we ever meet again? One more day with him not caring I was born to be with you
What a life I might have known And I swear I will be true! But he never saw me there! One more day before the storm! Do I follow where she goes? At the barricades of freedom. Shall I join my brothers there? When our ranks begin to form Do I stay; and do I dare? Will you take your place with me? The time is now, the day is here!.
One day more!
One more day to revolution, We will nip it in the bud! We’ll be ready for these schoolboys They will wet themselves with blood!
Watch ‘em run amuck, Catch ‘em as they fall, Never know your luck When there’s a free for all
Here a little `dip’ There a little `touch’ Most of them are goners

So they won’t miss much! One day to a new beginning Raise the flag of freedom high!

Every man will be a king Every man will be a king There’s a new world for the winning There’s a new world to be won Do you hear the people sing? My place is here, I fight with you! One day more! I did not live until today. How can I live when we are parted?
One day more!
Tomorrow you’ll be worlds away
One day more!
And yet with you my world has started
I will join these people’s heros I will follow where they go I will learn their little secrets, I will know the things they know.
One more day to revolution We will nip it in the bud! We’ll be ready for these schoolboys
Tomorrow we’ll be far away, Tomorrow is the judgement day Tomorrow we’ll discover What our God in Heaven has in store!
One more dawn One more day One day more!

Un dia més Un altre dia, un altre destí aquest interminable camí cap al Calvari Aquests homes que sembla que coneixen el meu crim, segur que vindran una segona vegada
Un dia més
No he viscut fins avui Com puc viure si estem separats? Un dia més Demà estaràs móns enllà Però amb tu el meu món ha començat Un dia més sola amb mi mateixa Ens trobarem un altre vegada? Un dia més sense importar-li He nascut per estar amb tu
Quina vida podia haver conegut I juro que seré fidel Però ell mai em va veure allà Un dia més abans de la tempesta La segueixo allà on vagi? A les barricades de la llibertat m’uniré als meus germans? Quan les nostres files comencin a formar-se Em quedo, tinc valor? Ocuparàs el teu lloc amb mi? L’hora ha arribat, el dia és aquí!
Un dia més
Un dia més per a la revolució nosaltres l’arrencarem d’arrel estarem preparats per aquests estudiants s’empaparan amb la seva pròpia sang
Mira’ls tornar-se bojos atrapa’ls mentre cauen mai saps quina sort tindràs quan hi ha barra lliure per a tothom

Aquí un petit nyap allà un petit toc molts estan quasi morts però no perdran gaire cosa Un dia per un nou començament Alça amunt la bandera de la llibertat
Cada home serà un rei hi ha un món nou per guanyar Escoltes al poble cantar? El meu lloc és aquí, jo lluito amb vosaltres Un dia més! No he viscut fins ara Com puc viure si estem separats?
Un dia més!
Demà estaràs móns enllà
Un dia més!
Però amb tu el meu món ha començat
M’uniré a aquesta gent heròica Els seguiré on vagin Coneixeré els seus petits secrets Sabré les coses que saben ells
Un dia més per a la revolució nosaltres l’arrencarem d’arrel estarem preparats per aquests estudiants
Demà estarem lluny Demà és el dia del Judici Demà descobrirem el que Déu ens té reservat al Cel
Un dia cau un altre dia un dia més!

 

AQUARIUS – LET THE SUNSHINE

AQUARIUS – LET THE SUNSHINE AQUARI – DEIXA LA BRILLANT LLUM DEL SOL
When the moon is in the Seventh House And Jupiter aligns with Mars Then peace will guide the planets And love will steer the stars This is the dawning of the age of Aquarius The age of Aquarius Aquarius! Aquarius! Harmony and understanding Sympathy and trust abounding No more falsehoods or derisions Golden living dreams of visions Mystic crystal revelation And the mind’s true liberation Aquarius! Aquarius!

Let the sunshine Let the sunshine in the sunshine in

Quan la lluna estigui a la 7a casa
I Júpiter s’aliniï amb mart
Llavors la pau guiarà els planetes
I l’amor dirigirà les estrelles
Aquesta serà l’albada de l’Era d’Aquari
Harmonia i comprensió
Simpatia i confiança abundants
No més mentides ni burles
Somnis de visions daurades
Revelacions místiques de cristall
I el vertader alliberament de la ment

Deixa la brillant llum del sol
Deixa entrar la brillant llum del sol
Entrar la brillant llum del sol

 

MEMORY

MEMORY RECORD
Midnight Not a sound from the pavement Has the moon lost her memory? She is smiling alone In the lamplight the withered leaves collect at my feet And the wind begins to moan Memory All alone in the moonlight I can smile at the old days I was beautiful then I remember the time I knew what happiness was Let the memory live again Every streetlamp seems to beat a fatalistic warning Someone mutters and the streetlamp gutters And soon it will be morning Daylight I must wait for the sunrise I must think of a new life And I musn’t give in When the dawn comes Tonight will be a memory too And a new day will begin
Burnt out ends of smoky days The stale cold smell of morning The street lamp dies, another night is over Another day is dawning Touch me It’s so easy to leave me All alone with the memory Of my days in the sun If you touch me You’ll understand what happiness is
Look a new day has begun
Mitjanit Ni un soroll des del carrer La lluna ha perdut la memòria? Somriu sola Sota la llum de la lampada, les fulles marcides s’ajunten als meus peus I el vent comença a gemegar Record Completament sola a la llum de la lluna Puc somriure als vells temps Jo era bella llavors Recordo el moment en que sabia el que era la felicitat Deixa reviure el record Cada fanal sembla anunciar una advertència fatal Murmura algú, i la llum dels fanals s’esvaeix I aviat serà demà Llum de dia He d’esperar a la sortida del sol He de pensar en una nova vida I no rendir-me Quan arribi l’alba Aquesta nit serà un record més I començarà un nou dia Finals de dies foscos I l’olor ranci fred del matí La llum del fanal mor, una altra nit ha acabat Un altre dia està clarejant Tóca’m És tan fàcil que em deixi Només amb el record Dels meus dies al sol Si em toques Entendràs què és la felicitat Mira, comença un dia nou.

 

AMERICA

AMERICA AMÈRICA
I like to be in America,
Okay by me in America.
Everything free in America,
For a small fee in America.
I like the city of San Juan I know a boat you can get on Hundreds of flowers in full bloom Hundreds of people in each room!
Automobile in America,
Chromium steel in America.
Wire spoke wheel in America,
Very big deal in America.
I’ll drive a Buick thru San Juan If there’s a road you can drive on I’ll give my cousins a free ride How you fit all of them inside? Immigrant goes to America, Many hellos in America; Nobody knows in America Puerto Rico’s in America! When I will go back to San Juan When you will shut up and get gone? I’ll give them new washing machine. What have they got there to keep clean
I like the shores of America! Comfort is yours in America! Knobs on the doors in America, Wall-to-wall floors in America! I’ll bring a T.V. to San Juan If there a current to turn on! Everyone there will give big cheer! Everyone there will have moved here!
I like to be in America! O.K. by me in America! Ev’rything free in America For a small fee in America
M’agrada estar a Amèrica.
Tot bé per mi a Amèrica
Tot és lliure a Amèrica,
Per una petita taxa a Amèrica
M’agrada la ciutat de Sant Joan,
conec un vaixell amb el que hi pots anar.
Centenars de flors florint plenament,
Centenars de persones a cada habitació.
Automòbils a Amèrica,
Acer cromat a Amèrica
Rodes amb radis a Amèrica,
Grans negocis a Amèrica.
Conduiré un Buick per San Juan,
Si hi ha carretera on puguis conduir-lo
Donaré un passeig gratis als meus cosins
Com els posaràs tots a dins?
Els immigrants van a Amèrica
Moltes salutacions a Amèrica
Ningú no sap a Amèrica
que Puerto Rico és a Amèrica.
Quan torni a San Juan
Quan callaràs i marxaràs?
Els portaré una rentadora nova
Què tenen allà per rentar?
M’agraden les costes a America,
el confort és teu a Amèrica.
Panys a les portes a Amèrica,
Terres enrejolats a Amèrica.
Portaré un T.V. a San Juan,
Si hi ha corrent per endollar-lo
Tothom allà tindrà una gran alegria,
Tothom d’allà haurà vingut aquí.
M’agrada ser a Amèrica.
Tot bé per mi a Amèrica.
Tot és lliure a Amèrica,
Per una petita taxa a Amèrica.

THE MUSIC OF THE NIGHT

THE MUSIC OF THE NIGHT LA MÚSICA DE LA NIT
Night time sharpens, heightens each sensation darkness stirs and wakes imagination Silently the senses abandon their defenses Slowly, gently, night unfurls its splendour grasp it, sense it, tremulous and tender turn your face away from the garish light of day turn your thoughts away from cold, unfeeling light and listen to the music of the night
Close your eyes and surrender to your darkest dreams Purge your thoughts of the life you knew before close your eyes, let your spirit start to soar and you’ll live as you’ve never lived before
Softly, deftly, music shall caress you Hear it, feel it, secretly possess you Open up your mind let your fantasies unwind in this darkness which you know you cannot fight the darkness of the music of the night
Let your mind start a journey through a strange, new world leave all thoughts of the world you knew before let your soul take you where you long to be only then can you belong to me
Floating, falling, sweet intoxication touch me, trust me, savour each sensation Let the dream begin, let your darker side give in to the power of the music that I write the power of the music of the night
La nit esmola, augmenta cada sensació,
la foscor estimula i desperta la imaginació,
silenciosament els sentits abandonen les seves defenses,
lenta, suament, la nit desplega el seu esplendor.
Percep-la, sent-la, trèmula i tendra,
aparta el teu rostre de l’estrident llum del dia,
aparta els teus pensaments de la llum freda i insensible
i escolta la música de la nit
Tanca els ulls i lliura’t als teus somnis més obscurs,
allibera els teus pensaments de la vida que has conegut fins ara.
Tanca els ulls, deixa que el teu esperit comenci a elevar-se
i viu com mai abans has viscut.
Delicada, destrament, la música t’acariciarà.
Escolta-la, sent-la, et posseeix secretament.
Obre la teva ment i allibera les teves fantasies
en aquesta foscor contra la que saps que no pots lluitar,
la foscor de la música de la nit.
Deixa que la teva ment comenci un viatge per un món estrany i nou,
deixa de costat tots els pensaments del món que has conegut fins ara,
deixa que la teva ànima et porti on anheles estar,
només així em podràs pertànyer,
flotant, caient, dolça embriaguesa,
toca’m, confia en mi, assaboreix cada sensació,
deixa que el somni comenci,
deixa sucumbir el teu costat més fosc,
al poder de la música que escric,
al poder de la música de la nit.
Nomes tu pots fer que la meva cançó emprengui el vol
ajuda’m a composar la música de la nit

 

SUMMERTIME

SUMMERTIME TEMPS D’ESTIU
Summertime, and the livin’ is easy fish are jumpin’ and the cotton is high Oh yo’ daddy’s rich and yo’ ma is good lookin’ so hush little baby don’t you cry One of these mornin’s you’re goin’ to rise up sin’in then you’ll spread yo’ wings a’ you’ll take the sky But till that mornin’ There’s a nothin’ can harm you With daddy an’mammy standin’ by És estiu, la vida és fàcil
Els peixos salten i el cotó ha crescut
Oh, el teu pare és ric i la teva mare és maca
Tranquil·litzat, estimat, no ploris
Un d’aquests matins et llevaràs tot cantant
Obriràs les ales i volaràs
Fins que arribi aquest mati, res dolent no et pot passar
Tenint el teu pare i la teva mare a prop teu

 

I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT

I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT PODRIA HAVER BALLAT TOTA LA NIT
I could have danced all night!
I could have danced all night! And still have begged for more.
I could have spread my wings And done a thousand things
I’ve never done before.
I’ll never know what made it so exciting; Why all at once my heart took flight.
I only know when he began to dance with me
I could have danced, danced, danced all night!
I could have danced all night!
I could have danced all night!
I only know when he began to dance with me. I could have danced, danced, danced all night!
All night!
I could have dance all night I could have danced all night
I could have danced all night!
Podria haver ballat tota la nit
Podria haver ballat tota la nit I encara demanar més
Podria haver estès les meves ales I fer mil coses que mai havia fet abans
Mai sabré que és el que ho va fer tant emocionant Per què de cop el meu cor va emprendre el vol…
Només sé que quan ell va començar a ballar amb mi
Podria haver ballat tota la nit
Podria haver ballat tota la nit
Podria haver ballat tota la nit
Només sé que quan ell va començar a ballar amb mi
Podria haver ballat, ballat, ballat tota la nit!
Tota la nit!
Podria haver ballat tota la nit!

 

THERE’S NO BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS

THERE’S NO BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS NO HI HA CAP NEGOCI COM L’ESPECTACLE!
On with the show! On with the… sho-ow!
There’s no business like show business
Like no business I know.
Ev’rything about it is appealing,
Ev’rything the traffic will allow,
Nowhere could you have that happy feeling
When you are stealing that extra bow.
There’s no people like show,
People they smile when they are low.
Yesterday they told you you would no go far,
That night you open and there you are.
Next day on your dressing room they’ve hung a star.
Let’s go on with the show.
The costumes, the scen’ry, the make-up, the props,
The audience that lifts you when you’re down.
The headaches, the heartaches, the backaches, the flops
The sheriff who escorts you out of town
The op’ning when your heart beats like a drum.
The closing when the customers won’t come
There’s no business like show
business If you tell me it’s so-o
Trav’ling thru the country is so thrilling.
Standing out in front on op’ning nights.
Smiling as you watch the benches filling,
And there’s your billing out there in lights.
There’s no people like show
People they smile when they are low.
Even with a turkey that you know will fold
You may be stranded out in the cold.
Still you wouldn’t change it for a sack of gold.
Let’s go on with the show.
There’s no — people like — show—
People they — smile — when they are — lo-ow
This is so exciting, but I’m filled with fright,
the show is over and on that night
Someone wants my autograph, but I can’t write,
Let’s go on with the show, the show!
Endavant amb l’espectacle! Endavant amb l’espectacle!
No hi ha cap negoci com el negoci de l’espectacle
Com cap altre espectacle que conegui
Tot n’és atractiu
Si el tràfic ho permet
Enlloc podries tenir aquesta feliç sensació
Com quan aconsegueixes una ovació de més
No hi ha gent com la de l’espectacle
Gent que somriu quan està trista
Ahir et van dir que no arribaries tan lluny
Aquesta nit estrenes i aquí estàs
L’endemà al teu camerino han penjat un estel
Endavant amb l’espectacle!
El vestuari, l’escenari, el maquillatge, els accessoris
El públic que t’anima quan estàs deprimit
Els mals de cap, els ais al cor, els mal d’esquena, els fracassos
El xèrif que t’escorta fins als afores de la ciutat
L’estrena, quan el teu cor batega com un tambor
El tancament, quan els clients no venen
No hi ha cap negoci com el de l’espectacle
negoci si em dius que és així
Viatjant pel país, és tan emocionant!
Rebent la reacció del públic les nits d’estrena
Somrient al veure que els seients es van omplint
i a fora, la teva imatge està il·luminada.
No hi ha gent com la de l’espectacle
Gent que somriu quan està trista
Inclús amb un fiasco que saps que fracassarà
o estant abandonat al fred,
Tot i això, no ho canviaries per un sac d’or
Endavant amb el l’espectacle!
No hi ha gent com la de l’espectacle
Gent que somriu quan està trista
Això és molt emocionant, però estic molt espantat
L’espectacle ha acabat aquesta nit
Algú vol el meu autògraf però no puc ni escriure
Endavant amb l’espectacle, l’espectacle

 

Concert Nadal 2014

Hem fet el nostre tradicional concert de Nadal amb el següent repertori:

ConcertNadal2014

 

 

Ja sabeu si us ho heu passat bé podeu deixar els vostres comentaris !!!

Fotografies del concert que ens han enviat

Bon Nadal

88